Xuất bản sách "Các loài chim Việt Nam - Birds of Việt Nam"

Xuất bản sách “Các loài chim Việt Nam – Birds of Việt Nam”
Sách các loài chim Việt Nam

Đây là công trình nhiều năm nghiên cứu và chụp hình các loài chim Việt Nam của nhóm tác giả VBCS.(TS Lê Mạnh Hùng (Chủ tịch VBCS), NAG Tăng A Pẩu (P. chủ tịch VBCS), Trần Anh Tuấn (Ban chấp hành VBCS), Bùi Đức Tiến (Ban chấp hành VBCS), Nguyễn Mạnh Hiệp (Ban chấp hành VBCS).

Sách “Các loài chim Việt Nam – Birds of Vietnam” là bộ tư liệu hoàn thiện nhất cho đến nay, giới thiệu 731 loài chim thuộc 22 bộ 93 họ ghi nhận tại Việt Nam thông qua 1.205 bức ảnh trong đó có 10 loài đặc hữu, 64 loài hiện đang bị và sẽ bị đe doạ được ghi nhận trong Danh lục đỏ IUCN (2020), 40 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007).

Ảnh được các tác giả chụp tại các sinh cảnh khác nhau, trên mọi vùng miền của Tổ quốc từ đỉnh Fan Si Pan (VQG Hoàng Liên), Chư Yang Sin (VQG Chư Yang Sin), Bidoup (VQG Bidoup Núi Bà) đến tận cùng phía Nam (VQG Đất Mũi, Phú Quốc), các đảo phía đông của tổ quốc (VQG Côn Đảo).

Cuốn sách cũng xây dựng, cập nhật danh lục và hiện trạng phân bố của các loài chim Việt Nam theo hệ thống phân loại mới của Hội nghiên cứu Chim Thế giới với tổng số 918 loài thuộc 24 bộ và 101 họ.

QR Code
QR Code https://vbcs.com.vn/xuat-ban-sach-cac-loai-chim-viet-nam