Đội ngũ VBSC

Vietnam Bird Conservation Society – VBCS

Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam

Đội ngũ thành viên Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam là tập thể các Nhà khoa học, các Nhà nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã, các Nghệ sỹ, Nhiếp ảnh gia, Quản lý doanh nghiệp, Người cộng đồng đồng hành và những người yêu thiên nhiên đến từ các vùng khắp cả nước.

Lê Mạnh Hùng
LÊ MẠNH HÙNG

CHỦ TỊCH

Nghiên cứu viên chính – Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Nguyễn Cử
NGUYỄN CỬ

CHỦ TỊCH DANH DỰ

Cán bộ hưu trí – Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Vũ Tiến Thịnh
VŨ TIẾN THỊNH

UỶ VIÊN

Phó trưởng phòng đào tạo sau đại học – Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoài Bảo
NGUYỄN HOÀI BÃO

PHÓ CHỦ TỊCH

Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn rừng ngập mặn – Đại học Khoa học Tự nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Tăng A Pẩu
TĂNG A PẨU

PHÓ CHỦ TỊCH

Giám đốc – Công ty xử lý môi trường Thành Lập

Bùi Đức Tiến
BÙI ĐỨC TIẾN

PHÓ CHỦ TỊCH

Giám đốc – Công ty Chim Việt

Lê Đức Hiền
LÊ ĐỨC HIỀN

PHÓ CHỦ TỊCH

Cán bộ hưu trí

Nguyễn Mạnh Hiệp
NGUYỄN MẠNH HIỆP

UỶ VIÊN

Chuyên viên chính – Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT

Trần Anh Tuấn
TRẦN ANH TUẤN

ỦY VIÊN

Giám đốc – Công ty phát triển Hội Hoạ

Võ Rin
VÕ RIN

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Quyền
LÊ KHẮC QUYỀN

THƯ KÝ

Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phạm Hồng Phương
PHẠM HỒNG PHƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

Trương Lâm Hạnh Dung
TRƯƠNG LÂM HẠNH DUNG

ỦY VIÊN

Nguyễn Xuân Nguyên
NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

ỦY VIÊN

Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Trúc
CÔNG HUYỀN TÔN NỮ NGỌC TRÚC

ỦY VIÊN

Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nguyễn Anh Tuấn
NGUYỄN ANH TUẤN

ỦY VIÊN

Đỗ Doãn Hoàng
ĐỖ DOÃN HOÀNG

ỦY VIÊN

Nhà báo từ báo Dân Việt
Nguyễn Minh Tuấn
NGUYỄN MINH TUẤN

ỦY VIÊN

Công ty TNHH TK XD TM Long Vĩnh

Nguyễn Hoàng Hào
NGUYỄN HOÀNG HÀO

ỦY VIÊN

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, FIPI

Lê Hưng
LÊ HƯNG

ỦY VIÊN

Công Ty TNHH Công Nghệ Lê Hưng