VBCS logo

Tuyên truyền về bảo vệ loài chim Việt Nam

Các loài chim hoang dã hiên đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ, trong đó mối đe doạ từ hoạt động săn bắt, nuôi nhốt trở thành vấn đề nóng hơn cả.

Tin tức

Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 - Bước tiến mới trong Bảo tồn chim Việt Nam
Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 - Bước tiến mới trong Bảo tồn chim Việt Nam
Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách…
Gà lôi tía bị bắn ngày 5/5
Gà lôi tía bị bắn ngày 5/5
Tin BUỒN về Loài Gà lôi tía 𝑇𝑟𝑎𝑔𝑜𝑝𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑐𝑘𝑖𝑖 (Gray, 1831) Khác với những quốc gia khác, tại Việt Nam…
Sự kiện Tạm biệt chim di cư 2022
Sự kiện Tạm biệt chim di cư 2022
FAREWELL TO THE MIGRATORY BIRDS 2022 Thời gian: 10/04/2022 (10th April) Địa điểm: VQG Ba Vì (Ba Vi National park) GIỚI THIỆU Khi…

Chi hội Nghiên cứu và bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam – VBCS thực hiện hoạt động tuyên truyền:

  • Tuyên truyền và phổ cập rộng rãi trong các thành viên thuộc chi hội và trong cộng đồng ý thức, trách nhiệm về nghiên cứu, bảo vệ, phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn các loài Chim hoang dã nói riêng;
  • Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và kịp thời, các văn bản pháp luật, các văn bản dưới luật, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ về nghiên cứu, bảo tồn các loài Chim hoang dã, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học cho các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động của CVSBC

Dự án đồng hành cùng ngày chim thế giới ở Việt Nam do VSBC tổ chức

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chim

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Chương trình hỗ trợ tài liệu cho đối tác về chim di cư

Nghiên cứu khoa học và Đào tạo cộng đồng

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Ngày hội nhiếp ảnh về chim do VSBC tổ chức

Bảo tồn qua các chương trình thực tế

Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam qua các dự án về nhiếp ảnh, gây quỹ

Chúng tôi cần bạn để giúp đỡ chim hoang dã Việt Nam

Mọi khoản quyên góp mà chúng tôi nhận được từ bạn đều được đầu tư một cách khôn ngoan để giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho thiên nhiên và loài người.