VBCS logo

Công tác tư vấn

CBCS cung cấp các chương trình, báo cáo nghiên cứu và những tư vấn dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế cho các cơ quan về các hoạt động bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và loài chim

Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước về bảo vệ, phát triển và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, bảo tồn các loài Chim hoang dã của Chi hội;

Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước trong việc lập kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài Chim hoang dã;

Tham gia công tác phản biện các đề tài nghiên cứu, các chuyên đề, các dự án bảo tồn các loài Chim hoang dã, tài nguyên đa dạng sinh học, các dự án phát triển kinh tế – xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi hội.

Hoạt động của CVSBC

Dự án đồng hành cùng ngày chim thế giới ở Việt Nam do VSBC tổ chức

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chim

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Chương trình hỗ trợ tài liệu cho đối tác về chim di cư

Nghiên cứu khoa học và Đào tạo cộng đồng

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Ngày hội nhiếp ảnh về chim do VSBC tổ chức

Bảo tồn qua các chương trình thực tế

Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam qua các dự án về nhiếp ảnh, gây quỹ

Chúng tôi cần bạn để giúp đỡ chim hoang dã Việt Nam

Mọi khoản quyên góp mà chúng tôi nhận được từ bạn đều được đầu tư một cách khôn ngoan để giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho thiên nhiên và loài người.