Về chúng tôi

Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam

VBCS là viết tắt của Vietnam Bird Conservation Society hay Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam

***

Hoạt Động của VBCS

Các hoạt động của chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam VBCS

Tuyên Truyền

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Bảo tồn

Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam

Tư vấn – Phản biện xã hội

Nghiên cứu khoa học và Đào tạo

Kiến thức

Chim Việt Nam

Giới thiệu thông tin của các loài chim hoang dã ở Việt Nam, và cách nhận diện một số loài giống nhau về mặt hình thái

Xem tất cả
CẬP NHẬT

TIN TỨC

Cập nhật tin tức trong và ngoài nước về chim hoang dã.

***

Tham gia cùng VBCS

Chung tay bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam cùng VBCS

Fanpage vbcs


Quyên góp

Góp phần bảo tồn chim Việt

Bằng cách ủng hộ trực tiếp hoặc mua tranh

Chi tiết