Autumn migration routes and wintering of juvenile Chinese Egrets

Autumn migration routes and wintering of juvenile Chinese Egrets

Autumn migration routes and wintering areas of juvenile Chinese Egrets (Egretta eulophotes) revealed by GPS tracking Zhijun Huang1, Xiaoping Zhou1, Wenzhen Fang1*, Hailong Zhang2 and Xiaolin Chen1* ABSTRACT Background: The vulnerable Chinese Egret (Egretta eulophotes) is a long-distance migratory waterbird whose migra- tion and wintering information is poorly understood. This study aims to identify the autumn […]

Breeding colonies of Glareola sp

Breeding colonies of Glareola sp

The discovery of breeding colonies of two species of pratincole Glareola sp. on the Red River, Hanoi, Vietnam. Xem chi tiết: Tại đây.

Xuất bản sách “Các loài chim Việt Nam – Birds of Việt Nam”

Sách các loài chim Việt Nam

Đây là công trình nhiều năm nghiên cứu và chụp hình các loài chim Việt Nam của nhóm tác giả VBCS.(TS Lê Mạnh Hùng (Chủ tịch VBCS), NAG Tăng A Pẩu (P. chủ tịch VBCS), Trần Anh Tuấn (Ban chấp hành VBCS), Bùi Đức Tiến (Ban chấp hành VBCS), Nguyễn Mạnh Hiệp (Ban chấp hành […]