Tham gia cùng VBCS

Cùng nhau đồng hành cùng sứ mệnh bảo vệ chim hoang dã Việt Nam

Bạn có phải là người yêu chim, yêu thiên nhiên; mong muốn được khám phá, tìm hiểu về chim và góp phần vào việc bảo tồn các loài chim hoang dã Việt Nam? Nếu vậy, Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam là nơi dành cho bạn!

Điều lệ hội viên

 1. Chương I

  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VBCS

  Điều 1. Tên gọi, biểu tưng

  1. Tên tiếng Việt: Chi hội Nghiên cứu & Bảo tồn Chim hoang dã Việt nam
  2. Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Bird Conservation Society
  3. Tên viết tắt: VBCS

  4. Biểu tượng: 

  Điu 2. Tôn chỉ, mục đích

  Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt nam (sau đây gọi tắt là Chi hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu bảo tồn các loài Chim hoang dã và sinh cảnh sống, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài chim hoang dã Việt Nam.

  Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ s

  1. Chi hội tự chủ về tài chính; hoạt động theo quy định chung của pháp luật Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của của Hiệp hội Vườn Quốc Gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (VNPPA), tuân theo các Điều lệ đã được VNPPA phê duyệt.
  2. Trụ sở chính của Chi hội đặt tại 18 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

  1. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực Nghiên cứu và Bảo tồn đa dạng sinh học, tập trung vào các loài chim hoang dã Việt Nam.
  2. Chi hội chịu sự quản lý nhà nước của Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA) có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Nguyên tc tổ chức, hoạt động

  1. Tự nguyện, tự quản.
  2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
  3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
  4. Không vì mục đích lợi nhuận.
  5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

  Chương II

  HỘI VIÊN & KẾT NẠP HỘI VIÊN

  Điều 6. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

  1. Hội viên của Chi hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:
  2. a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Chi hội, tự nguyện gia nhập Chi hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Chi hội, được Ban Chấp hành Chi hội xem xét, công nhận là hội viên chính thức.
  3. b) Hội viên liên kết:

  – Các công dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Chi hội, tán thành điều lệ Chi hội, có mong muốn trở thành hội viên của Chi hội.

  – Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Chi hội, tán thành điều lệ Chi hội, tự nguyện xin vào Chi hội, được Chi hội công nhận là hội viên liên kết.

  – Hội viên liên kết được hưởng một số quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Chi hội, nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề của Chi hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra Chi hội.

  1. c) Hội viên danh dự:

  – Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Chi hội, tự nguyện xin vào Hiệp hội, có nhiều thành tích đóng góp, xây dựng Chi hội, nộp lệ phí gia nhập và có đơn xin gia nhập Chi hội được Ban Chấp hành Chi hội xem xét, công nhận là hội viên danh dự.

  – Hội viên danh dự được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của hộingoài quyền biểu quyết các vấn đề của Chi hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra Chi hội.

  1. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:
  2. a) Là công dân Việt Nam hoăc nước ngoài trên 18 tuổi, tổ chức Việt Nam, tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam.
  3. b) Cam kết không thực hiện các hành dộng gây hại tới các loài chim hoang dã bao gồm: Săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt các loài chim hoang dã với các mục đích thương mại, làm cảnh, làm thực phẩm… trái với quy định của pháp luật hiện hành.

  Điều 7Quyền của Hội viên

  1. Được Chi hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  2. Được Chi hội bồi dưỡng, cung cấp thông tin liên quan đến các loài Chim hoang dã Việt Nam bao gồm:

  – Được tham gia các lớp đào tạo, hội thảo, buổi chia sẻ do VBCS tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ và bồi dưỡng hiểu biết về Chim và các chủ đề liên quan.

  – Được cung cấp các thông tin giới thiệu chung, thông tin khoa học, hỗ trợ giải đáp thắc mắc hiểu biết, định loại Chim hoang dã Việt Nam.

  – Thông tin địa điểm, cách thức tìm kiếm các loài chim quý hiếm trong phạm vi ít nhạy cảm, không gây tổn hại tới các loài chim.

  – Các ấn phẩm như tạp chí, sách, báo là sản phẩm nguyên cứu, phát hành hàng năm của VBCS theo quy định phát hành.

  1. Được ưu tiên tham gia vào các dự án, hoạt động của VBCS

  – Các hoạt động triển lãm, truyền thông, ra mắt cộng đồng

  – Các hoạt động đăng tải thông tin, bài báo, trên Website và Tạp chí của VBCS.

  – Các hoạt động tổ chức xem chim, chụp chim do VBCS tổ chức hàng năm

  – Tham gia vào các dự án bảo tồn, nhiếp ảnh, đối thoại cộng đồng của VBCS trong khuôn khổ các nội dung hoạt động của VBCS (Công tác tuyên truyềnCông tác nghiên cứu khoa học và đào tạoCông tác tư vấn – phản biện xã hộiTăng cường hợp tác trong nước và quốc tế)

  1. Được nhận các ưu đãi đặc biệt của Hội viên VBCS tại các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia

  Hội viên VBCS được hưởng các quyền lợi, ưu đãi đặc biệt tại các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia (những nơi có ký kết hợp tác với VBCS) ở Việt Nam đi kèm với thẻ Hội viên.

  1. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Chi hội theo quy định của Chi hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với Ban chấp hành về các Hoạt động, công tác và chủ trương của Chi hội.
  2. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo theo quy định của Chi hội.
  3. Được giới thiệu các tổ chức, công dân để trở thành hội viên của VBCS.
  4. Được khen thưởng theo quy định của VBCS.
  5. Được cấp thẻ hội viên.
  6. Được ra khỏi Chi hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
  7. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Chi hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Chi hội.

  Điều 8. Nghĩa vụ của hội viên

  1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Chi hội.
  2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Chi hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Chi hội phát triển vững mạnh.
  3. Bảo vệ uy tín của Chi hội, không được nhân danh Chi hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Chi hội phân công bằng văn bản.
  4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chi hội.
  5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Chi hội.

  Điều 9. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Chi hội

  1. Thủ tục gia nhập Chi hội:

  Các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 6 có nguyện vọng gia nhập Chi hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập gửi Ban Chấp hành Chi hội thông qua Website (vbcs.com.vn), email (info@vbcs.com.vn) hoặc Fanpage facebook của VBCS (https://www.facebook.com/VietnamBirdConservationSociety).

  1. Hồ sơ gia nhập Chi hội cần các giấy tờ sau:
   a) Đơn tự nguyện gia nhập Chi hội (theo mẫu của Chi hội dựa trên mẫu của Hiệp hội);
   b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức).
  2. Thẩm quyền kết nạp hội viên:
   a) Ban Chấp hành Chi hội xem xét và kết nạp hội viên tại kỳ họp gần nhất theo nguyên tắc đa số.
   b) Hội viên mới phải nộp hội phí trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được kết nạp.
   c) Thẻ Hội viên VBCS được cấp 3 lần trong 1 năm
  3. Thủ tục ra khỏi Chi hội:
   a) Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Chi hội cần gửi đơn cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận bằng văn bản.
   b) Hội viên bị xóa tên khỏi danh sách hội viên khi:

  – Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Chi hội hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Chi hội và Hiệp hội;

  – Không đóng hội phí trong vòng 01 (một) năm;

  – Là pháp nhân đã ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật.

  1. Thủ tục khai trừ và xóa tên hội viên:
   a) Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch ký;
   b) Ban Chấp hành thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Chi hội và hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác biết.

  Chương III

  QUẢN LÝ PHÍ HỘI VIÊN

  Điều 10. Quản lý và Sử dụng phí Hội viên

  1. Thu phí Hội viên:

  Phí Hội viên hay Hội phí là lệ phí gia nhập Chi hội, hội phí hàng năm của hội viên; Được đóng trực tiếp hoặc chuyển khoản tới tài khoản của VBCS:

  Ngân hàng: Vietcombank

  Ctk: Cao Thi Kim Dung

  Stk: 0011001726467

  1. Sử dụng phí Hội viên

  – Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Chi hội;

  – Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

  – Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Chi hội theo quy định của Ban Chấp hành Chi hội phù hợp với quy định của pháp luật;

  – Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

  1. Tài sản của Chi hội: Tài sản của Chi hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Chi hội. Tài sản của Chi hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Chi hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

  Điều 11. Qun lý, sử dụng tài chínhtài sản của Chi hội

  1. Tài chính, tải sản của Chi hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Chi hội.
  2. Tài chính, tài sản của Chi hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  3. Ban Chấp hành Chi hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Chi hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Chi hội.

  Chương IV

  KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

  Điều 12. Khen thưởng

  1. Tổ chức, đơn vị thuộc Chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Chi hội khen thưởng vàđược Chi hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
  2. Ban Chấp hành Chi hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Chi hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Chi hội.

  Điều 13Kỷ luật

  1. Tổ chức, đơn vị thuộc Chi hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Chi hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ khỏi Chi hội.
  2. Ban Chấp hành Chi hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Chi hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Chi hội.