NGHIÊN CỨU

Câu chuyện

Liên lạc

Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam – VBCS 

– Tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực nhằm từng bước nâng
cao trình độ chuyên môn và khả năng nghiên cứu, tổ chức cho các hội viên thông
qua các khóa tập huấn, các hội thảo khoa học, các báo cáo chuyên đề, các đợt
tham quan…;
– Xây dựng, khuyến khích mô hình cộng đồng tham gia công tác quản lý
bảo vệ các loài Chim hoang dã và sinh cảnh của chúng;
– Tăng cường quan hệ công tác, hợp tác với các Tổ chức Bảo tồn trong
nước và Quốc Tế, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nhằm bồi
dưỡng và đào tạo cán bộ của Chi hội

– Mở lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và chuyên môn cho hội viên.

CÁC HOẠT ĐỘNG

NGHIÊN CỨU

Hoạt động đang triển khai

Learn more