THÀNH TỰU VÀ ĐÓNG GÓP

Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và tái thả

VBCS | Vietnam Bird Conservation Society

Trong thời gian qua, VBCS đã tham gia hỗ trợ rất nhiều các hoạt động cứu hộ và tái thả Chim hoang dã về lại môi trường tự nhiên tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ về mặt chuyên môn, kinh phí và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. VBCS luôn đồng hành!

Hợp tác với các VQG và KBTTN

VBCS

Hoạt động xây dựng và phát triển Chi hội

VBCS