Thành Tựu Và Đóng Góp

Sếu vương miện xám

Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và tái thả

VBCS | VIETNAM BIRD CONSERVATION SOCIETY

Trong thời gian qua, VBCS đã tham gia hỗ trợ rất nhiều các hoạt động cứu hộ và tái thả Chim hoang dã về lại môi trường tự nhiên tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ về mặt chuyên môn, kinh phí và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. VBCS luôn đồng hành!

Hợp tác với các VQG và KBTTN

VBCS | VIETNAM BIRD CONSERVATION SOCIETY

VBCS đã hợp tác cùng các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên tham gia các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng họ trong quá trình bảo tồn động vật hoang dã nói chung và loài chim hoang dã nói riêng.

Ngày hội nhiếp ảnh về chim do VSBC tổ chức
Dự án đồng hành cùng ngày chim thế giới ở Việt Nam do VSBC tổ chức

Hoạt động xây dựng và phát triển Chi hội

VBCS | VIETNAM BIRD CONSERVATION SOCIETY

VBSC tham gia nhiều hoạt động khác nhau để phát triển chi hội mạnh mẽ hơn:

  • Tăng cường thu hút nhân tài tham gia, tạo sự phát triển tiếp nối bền vững
  • Tổ chức các hội thảo, các bài viết chuyên môn để tuyên truyền và tạo giá trị thông tin chất lượng về loài chim
  • Thiết lập các buổi tài trợ, các buổi gây quỹ tăng cường nguồn bảo trợ cho loài chim hoang dã tại Việt Nam.