BẢO TỒN

Câu chuyện

Liên Lạc
Lớp chim đa dạng với khoảng 11,000 loài đã được mô tả trên thế giới, chúng phân bố ở tất cả các lục địa và đại dương tại nhiều hệ sinh thái, dạng sinh cảnh khác nhau.
Sự di cư ở chim cũng là một trong những phương thức quan trọng giúp chúng thích nghi với các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt để tồn tại. Với khả năng bay, các loài chim gặp ít hơn các rào cản về di chuyển, do đó quãng đường di của của một số loài có thể rất xa qua nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Cũng vì vậy, các loài chim đóng vai trò quan trọng ở cả chiều rộng và sâu trong các hệ sinh thái trên trái đất.
Tuy nhiên, các loài Chim hoang dã hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ trên cả mức độ địa phương và quốc tế, nhất là đối với các loài chim di cư. Đây cùng là lý do cho sự cấp thiết của các hoạt động bảo tồn Chim hoang dã với sự tham gia hợp tác của nhiều thành phần trong cộng động và sự liên kết giữa các quốc gia trên thế giới.
hành động

Bảo tồn các loài chim hoang dã

Hoạt động đang triển khai

Learn more