Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam

CBCS cung cấp các chương trình, báo cáo nghiên cứu bảo tồn các loài chim. Đặc biệt, chúng tôi hợp tác nhiều tổ chức quốc tế và trong nước tham gia nhiều hoạt động khác nhau để hỗ trợ loài chim.

Lớp chim đa dạng với khoảng 11,000 loài đã được mô tả trên thế giới, chúng phân bố ở tất cả các lục địa và đại dương tại nhiều hệ sinh thái, dạng sinh cảnh khác nhau.

Sự di cư ở chim cũng là một trong những phương thức quan trọng giúp chúng thích nghi với các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt để tồn tại. Với khả năng bay, các loài chim gặp ít hơn các rào cản về di chuyển, do đó quãng đường di của của một số loài có thể rất xa qua nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Cũng vì vậy, các loài chim đóng vai trò quan trọng ở cả chiều rộng và sâu trong các hệ sinh thái trên trái đất.

Tuy nhiên, các loài Chim hoang dã hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ trên cả mức độ địa phương và quốc tế, nhất là đối với các loài chim di cư. Đây cùng là lý do cho sự cấp thiết của các hoạt động bảo tồn Chim hoang dã với sự tham gia hợp tác của nhiều thành phần trong cộng động và sự liên kết giữa các quốc gia trên thế giới.

Hoạt động của CVSBC

Dự án đồng hành cùng ngày chim thế giới ở Việt Nam do VSBC tổ chức

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chim

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Chương trình hỗ trợ tài liệu cho đối tác về chim di cư

Nghiên cứu khoa học và Đào tạo cộng đồng

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn Chim hoang dã

Ngày hội nhiếp ảnh về chim do VSBC tổ chức

Bảo tồn qua các chương trình thực tế

Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam qua các dự án về nhiếp ảnh, gây quỹ

Chúng tôi cần bạn để giúp đỡ chim hoang dã Việt Nam

Mọi khoản quyên góp mà chúng tôi nhận được từ bạn đều được đầu tư một cách khôn ngoan để giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho thiên nhiên và loài người.