Về chúng tôi

Vietnam Bird Conservation Society (VBCS) – Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam

Sứ Mệnh

Chung tay bảo tồn các loài Chim hoang dã.

Mục tiêu

  • Thúc đẩy công tác nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt nam
  •  Liên kết các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng yêu thiên nhiên cùng chung tay bảo vệ các loài chim hoang dã
  • Bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Cộng đồng

  • Tạo sân chơi cho người yêu thiên nhiên, động vật hoang dã, đặc biệt là các loài Chim
  • Nâng cao nhận thức
  • Thu hút sự tham gia bảo vệ các loài chim hoang dã

ĐỘI NGŨ

THÀNH TỰU VÀ ĐÓNG GÓP

NHÀ TÀI TRỢ & ĐỐI TÁC

THÔNG TIN LIÊN LẠC