VBCS logo

Gà lôi tía bị bắn ngày 5/5

Tin gà lôi tía bị bắn

Tin BUỒN về Loài Gà lôi tía 𝑇𝑟𝑎𝑔𝑜𝑝𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑐𝑘𝑖𝑖 (Gray, 1831) Khác với những quốc gia khác, tại Việt Nam loài này chỉ ghi nhận loài này duy nhất tại 1 điểm với diện tích phạm vi phân bố nhỏ hơn 100km2. Chính vì vậy loài được liệt ở mức đe doạ CR – Cực […]