Phát hiện loài Quắm đen và cò thìa mặt đen tại miền Trung

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện loài chim Quắm đen (Plegadis falcinellus) và Cò thìa mặt đen (Platalea minor), đều thuộc danh lục đỏ tại vùng đầm phá ven biển miền Trung, Việt Nam. Nhóm nghiên cứu Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh […]