Thả Sẻ đồng ngực vàng và Sẻ đồng lùn về tự nhiên

Chim sẻ đồng ngực vàng

Sáng ngày 17/12/2021 bạn Nguyễn Bảo Công, từ việc tìm thấy người ta rao bán 10 con sẻ đồng ngực vàng, loài chim bên bờ vực tuyệt chủng (thông tin chi tiết ở cuối bài). Bạn đã quyết định dùng nữa tháng thu nhập của mình để mua lại và trả chúng trở về với […]